Аудан әкімі, Жаңатас қаласы және ауылдық округі әкімдері мен орынбасарларының жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесі

Ескерту: Қабылдау тқтенше жағдайға қатысты уақытша тоқтатылды.

 

Сарысу ауданының әкімі, әкім орынбасарларының және аппарат басшысының жеке тұлғалар мен заңды тұлғалардың өкілдерін жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі

 

 

Қ/с Лауазымды тұлғаның тегі, аты,әкесінің аты Лауазымы Қабылдау күндері мен уақыты
1 Мәдібек

Қанатбек Қайшыбекұлы

аудан әкімі әр аптаның сәрсенбі күні

сағат 16-00-ден 18.00-ге дейін

2 Көкей

Олжас Тұрғынұлы

аудан әкімінің орынбасары әр аптаның бейсенбі күні

сағат 15-00-ден

18.00-ге дейін

3 Имашев

Ерлан Оспанбекұлы

аудан әкімінің орынбасары әр аптаның сейсенбі күні

сағат 15-00-ден

18.00-ге дейін

4 Нұрмаханова

Лаура Игенқызы

аудан әкімінің орынбасары әр аптаның бейсенбі күні

сағат 15-00-ден

18.00-ге дейін

5 Сақыпбеков

Жұмат Жұмабекұлы

аудан әкімі аппаратының басшысы әр аптаның жұма күні

сағат 15-00-ден

18.00-ге дейін

 

 

График приема по личным вопросам акима Сарысуского района, его заместителей и руководителя аппарата акима района

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество должностного лица Занимаемая должность Дни и время проведения приема
1 Мадибек

Канатбек Кайшыбекович

аким района еженедельно в среду

с 16.00 часов до 18.00 часов

2 Кокей

Олжас Тургынович

заместитель акима района еженедельно в четверг

с 15.00 до 18.00 часов

3 Имашев

Ерлан Оспанбекович

заместитель акима района еженедельно в среду

с 15.00 до 18.00 часов

4 Нурмаханова

Лаура Игеновна

заместитель акима района еженедельно в четверг

с 15.00 до 18.00 часов

5 Сакипбеков

Жумат Жумабекович

Руководитель аппарата акима района еженедельно в пятницу

с 15.00 до 18.00 часов

 

 

 

Жаңатас қаласы және ауылдық округі әкімдері мен орынбасарларының

 жеке тұлғаларды және заңды тұлғалардың өкілдерін жеке қабылдау кестесі

 

Мекеме атауы Лауазымды тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты Лауазымы Қабылдау күні
1 Жаңатас қаласы әкімінің аппараты Борсықов

Дүйсенәлі Қыдырәліұлы

Жаңатас қаласының әкімі Әр аптаның сейсенбі, бейсенбі күндері сағат

1500-ден 1900-ге дейін

Төлебаев

Талғат Уалиханұлы

Жаңатас қаласы әкімінің

орынбасары

Әр аптаның сейсенбі, жұма күндері

сағат 0900-ден 1300-ге дейін

Бегеев

Мұхамедқали Сағынбекұлы

Жаңатас қаласы әкімінің

орынбасары

Әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі күндері

сағат 1500-ден 1900-ге дейін

2 Байкадам ауылдық округі әкімінің аппараты Назарбеков Амантай Қалдыбайұлы Байқадам ауылдық округінің әкімі Әр аптаның сәрсенбі, бейсенбі күндері сағат  0900-ден 1900-ге дейін
Төлеутай

Мақсат Төлетайұлы

Байқадам ауылдық округі әкімінің

орынбасары

Әр аптаның сейсенбі, жұма күндері сағат  0900-ден 1900-ге дейін
3 Игілік ауылдық округі әкімінің аппараты Бердібаев

Айбол Әбжапбарұлы

Игілік ауылдық округінің әкімі Әр аптаның сәрсенбі,жұма күндері сағат  1500-ден 1900-ге дейін
4 Жаңаарық ауылдық округі әкімінің аппараты Мұқашов

Оңласын Өзбекұлы

Жаңарық ауылдық округінің  әкімі Әр аптаның сейсенбі,

бейсенбі, жұма күндері сағат 1600-ден 1800-ге дейін

5 Түркістан ауылдық округі әкімінің аппараты Әбдіхалықов Жандарбек Мұхтарұлы Түркістан ауылдық округінің әкімі Әр аптаның сейсенбі,бейсенбі күндері сағат 1600-ден 1800-ге дейін
6 Қамқалы ауылдық округі әкімінің аппараты Исабаев Алпысбай Смайылұлы Қамқалы ауылдық округінің әкімі Әр аптаның сәрсенбі, жұмакүндері сағат 1500-ден 1700-ге дейін
7 Жайылма ауылдық округі әкімінің аппараты Смағұлов Жандарбек Бекболатұлы Жайылма ауылдық округінің әкімі Әр аптаның сәрсенбі, жұма күндері сағат 1600-ден 1800-ге дейін
8 Жаңаталап ауылдық округі әкімінің аппараты

 

Ақмағанбетов Нұрхан Мұханбетқалиұлы Жаңаталап ауылдық округінің әкімі Әр аптаның  бейсенбі күні сағат 0900-ден 1200-ге дейін, жұма күні 1500-ден 1700-ге дейін
9 Досбол ауылдық округі әкімінің аппараты Молдабеков Нұрлан Оңғарбекұлы Досбол ауылдық округінің әкімі Әр аптаның сәрсенбі, жұма күндері сағат 1000-ден 1300-ге дейін
10 Тоғызкент  ауылдық округі әкімінің аппараты Баймбетов Дархан Тобашұлы Тоғызкент  ауылдық округінің әкімі Әр аптаның сәрсенбі, күні сағат  1000-ден 1200-ге дейін, жұма күні сағат 1600-ден 1800-ге дейін

 

 

График приема по личным вопросам акима города Жанатас и акимов

сельских округов, их заместителей

 

 

Наименование организации Фамилия, имя, отчество должностного лица Занимаемая должность Дни проведения приема
1 Аппарат акима города Жанатас Борсыков Дуйсенали Кыдыралиевич Аким города Жанатас Еженедельно во вторник и четверг

с 1500 до 1900 часов

Тулебаев

Талгат Уалиханович

Заместитель акима города Жанатас Еженедельно во вторник и пятницу

с 0900 до 1300 часов

Бегеев Мухамедкали Сагынбекович Заместитель акима города Жанатас Еженедельно в понедельник и среду

с 1500 до 1900 часов

2 Аппарат акима Байкадамского сельского округа Назарбеков Амантай Калдыбаевич Аким Байкадамского сельского округа Еженедельно в среду и четверг

с 0900 до 1900 часов

Толеутай

Максат Толетаевич

Заместитель акима Байкадамского сельского округа Еженедельно

во вторник и пятницу

с 0900 до 1900 часов

3 Аппарат акима Игиликского сельского округа Бердибаев Айбол Абжапбарович Аким Игиликского сельского округа Еженедельно в среду и пятницу

с 1500 до 1900 часов

4 Аппарат акима Жанаарыкского сельского округа Мукашов Онласын Узбекович Аким Жанарыкского сельского округа Еженедельно

во вторник, четверг

и пятницу

с 1600 до 1800 часов

5 Аппарат акима Туркестанского сельского округа Абдикаликов Жандарбек Мухтарович Аким Туркестанского сельского округа Еженедельно

во вторник и четверг

с 1600 до 1800 часов

6 Аппарат акима Камкалинского сельского округа Исабаев Алпысбай Смаилович Аким Камкалинского сельского округа Еженедельно

в среду и пятницу

с 1500 до 1700 часов

7 Аппарат акима Жайылминского сельского округа Смагулов

Жандарбек Бекболатович

Аким Жайылминского сельского округа Еженедельно

в среду и пятницу

с 1600 до 1800 часов

8 Аппарат акима Жанаталапского сельского округа Акмаганбетов Нурхан Муханбеткалиевич Аким Жанаталапского сельского округа Еженедельно

в четверг с 0900 до 1200, в пятницу с 1500– до 1700 часов

9 Аппарат акима Досболского сельского округа Молдабеков Нурлан Онгарбекович Аким Досболского сельского округа Еженедельно

в среду и пятницу

с 1000 до 1300 часов

10 Аппарат акима Тогызкентского сельского округа Баймбетов Дархан Тобашович Аким Тогызкентского сельского округа Еженедельно

в  среду с 1000 до 1200, в пятницу с 1600 до 1800 часов