Түркістан ауылдық округінің жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламасы

Түркістан