Байқадам ауылдық округінің жергілікті қоғамдастықты дамыту бағдарламасы

Байқадам хаттама