Зерделеуге байланысты іс-сапарлар туралы ХАБАРЛАМА