Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарттарын бекіту туралы

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1900018243