Суармалы егiстiктi алқаптардың суарылмайтын түрiне ауыстыруға рұқсат беру