«Саудакент Кредиттік серіктестігі» ЖШС-гі «Сыбаға», «Алтын асық» және «Құлан» бағдарламасы бойынша әлеуетті (потенциалный) қарыз алушыларды несиелендіруге құжаттар қабылдайды. Етті тұқымды жас төлдің ұдайы өндірісі үшін ІҚМ аналық басын және асыл тұқымды

Бағдарлама мақсаты Етті бағыттағы ІҚМ тауарлық табынының санын ұлғайтуды қамтамасыз ету
Мақсатты топтар Кредиттік серіктестіктің құрылтайшылары
Нысаналы мақсаты –  ІҚМ аналық басын, о.і. ІҚМ селекциялық жас төлін және/немесе асыл тұқымды өндіруші бұқаларды сатып алуға КС қатысушыларын кредиттеу үшін;
қарыз сомасынан 15% артық емес жалпы мөлшерде негізгі құралдарды сатып алу мен жөндеу,  айналым қаражатын толтыру.
Валюта теңге
Сомасы 1 000 000 теңгеден  20 000 000 теңгеге дейін
Несие желісінің мерзімі 120 айға дейін
Несие/транш мерзімі ІҚМ аналық басын, о.і. ІҚМ селекциялық жас төлін сатып алу – 120 айға дейін;
асыл тұқымды өндіруші бұқаларды сатып алу–  24 айға дейін;
негізгі құралдарды сатып алу мен жөндеу–  120 айға дейін;
айналым қаражатын толтыру –  24 айға дейін
Несиелендіру ставкасы жылдық 14%
Негізгі борышты өтеу бойынша кезең ай сайын, тоқсан сайын, жарты жылда 1 рет, жылына 1 рет төлеуге болады және мерзімінен бұрын бөліп және толық төлеуге болады.
Сыйақыны өтеу бойынша кезең ай сайын, тоқсан сайын жарты жылда 1 рет төлеуге болады.
Негізгі борыш бойынша жеңілдікті кезең асыл тұқымды өндіруші бұқаларды сатып алу мен айналым қаражатын толтыру үшін – әрбір траншты берген сәттен бастап 12 айдан артық емес;
ІҚМ аналық басын, о.і. ІҚМ селекциялық жас төлін сатып алу  және  негізгі құралдарды сатып алу мен жөндеу үшін – әрбір траншты берген сәттен бастап 24 айдан артық емес
Кепілзатпен қамтамасыз етілуі Кредиттік серіктестіктің кепілзат саясатымен бекітілген
Кредиттік серіктестіктің қарыз алушысына қойылатын негізгі талаптар төлем қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылық;
салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы;
ЕДБ және басқа да қаржы институттары алдында мерзімі өткен берешегінің болмауы;
теріс кредиттік тарихының болмауы;
малды ұстау үшін қажетті инфрақұрылымның болуы;
азық базасымен қамтамасыз етілгендік;
жайылым алаңдарының, оның ішінде бірлескен қызмет туралы шарттар бойынша болуы;
шаруашылықтағы ветеринарлық-санитарлық саулықтың болуы (ІҚМ болған жағдайда);
саны мал басы жалпы санынан (меншікті және сатып алынатын ІҚМ) 25%-дан кем емес меншікті ІҚМ болуы.
Егер меншікті ІҚМ болмаған жағдайда мөлшері сатып алынатын ІҚМ құнынан 25%-дан кем емес мөлшерде ақшалай қаражат
Жобаға қойылатын негізгі талаптар сатып алынатын ІҚМ аналық басының , оның ішінде  ІҚМ селекциялық жас төлінін жасы:  12-ден бастап  48 айды қоса;
меншікті немесе кредиттік ресурстар есебінен сатып алынатын асыл тұқымды өндіруші бұқалардың міндетті түрде болуы, келесі ІҚМ саны арасалмағымен: 30 аналық басқа 1 асыл тұқымды өндіруші бұқа;
Қазақстан Республикасы Үкітметінің 31.12.2009 жылғы  № 2331 Қаулысымен бекітілген Ауыл шаруашылығы  жануарларын бірдейлендіру ережелеріне (ен басу, биркалау және т.б.) сәйкес қолда бар және сатып алынатын ІҚМ сәйкестендіру;
малға арналған бөлу орнының болуы (ІҚМ-мен жеке жұмыс жасау үшін мал айдайтын дәліз);
сатып алынатын және қолда бар асыл тұқымды өндіруші бұқаларда асыл тұқымды малдың корточкасы немесе асыл тұқымды және ветеринарлық куәлік болуы тиіс;
бордақылау алаңдарына ІҚМ «жас төлін» (бұқалар) жеткізу үшін ниет шартын ұсыну;
сатып алынатын ІҚМ аналық басын, оның ішінде ІҚМ селекциялық жас төлін қаржыландырудың мөлшері бір ІҚМ басы үшін  195 000 (жүз тоқсан бес мың) теңгеден аспауы тиіс;
асыл тұқымды карточкасы немесе асыл тұқымды куәлігі бар сатып алынатын асыл тұқымды өндіруші бұқаларды қаржыландырудың барынша көп мөлшері  1 кг тірі салмақ
үшін 1500 (бір мың бес жүз) теңгеден аспауы тиіс.

    Ұсақ малды (бұдан әрі – ҰМ) сатып алу үшін кредиттеу бағдарламасы  («АЛТЫН АСЫҚ»)

Бағдарлама мақсаты Етті және етті-майлы бағыттағы ҰММ тауарлық табынының санын ұлғайтуды қамтамасыз ету
Мақсатты топтар Кредиттік серіктестіктің құрылтайшылары
Нысаналы мақсаты ҰМ аналық басын және асыл тұқымды өндіруші қошқарларды сатып алу үшін КС қатысушыларын қаржыландыру.
Валюта теңге
Сомасы 500 000 теңгеден 30 000 000 теңгеге дейін
Несие желісінің мерзімі 84 айға дейін
Несие/транш мерзімдері ҰМ аналық басын сатып алу – 84 айға дейін; асыл тұқымды өндіруші қошқарларды сатып алу – 24 айға дейін
Несиелендіру ставкасы жылдық 14%
Негізгі борышты өтеу бойынша кезең ай сайын, тоқсан сайын, жарты жылда 1 рет, жылына 1 рет төлеуге болады және мерзімінен бұрын бөліп және толық төлеуге болады.
Сыйақыны өтеу бойынша кезең ай сайын, тоқсан сайын жарты жылда 1 рет төлеуге болады.
Негізгі борыш бойынша жеңілдікті кезең ҰҚМ аналық басын және асыл тұқымды өндіруші қошқарларды сатып алуға, негізгі құралдарды сатып алу мен жөндеуге – әрбір траншты берген күннен бастап 24 айдан артық емес; айналым қаражатын толтыруға – әрбір траншты берген күннен бастап 12 айдан артық емес.
Кепілзатпен қамтамасыз етілуі Кредиттік серіктестіктің кепілзат саясатымен бекітілген
Кредиттік серіктестіктің қарыз алушысына қойылатын негізгі талаптар төлем қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылық; салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы; ЕДБ және басқа да қаржы институттары алдында мерзімі өткен берешегінің болмауы;теріс кредиттік тарихының болмауы;
жайылым алаңдарының болуы, о.і. бірлескен қызмет туралы шарттар бойынша және   (немесе) қарыз алушыға ЖАО берген ортақ пайдалану жерлерінің болуы;
шаруашылықтағы ветеринарлық-санитарлық амандықтың болуы (ҰМ болған жағдайда);
саны жалпы бас санының (меншікті және сатып алынатын ҰҚМ) 30 %-нан кем емес меншікті ҰМ болуы.
Меншікті ҰМ болмаған жағдайда, Қарыз алушы сатып алынатын ҰМ санының құнынан 30 %-дан кем емес мөлшерде ақшалай қаражат түрінде ортақ қаржыландыруды қамтамасыз ету қажет.
Жобаға қойылатын негізгі талаптар сатып алынатын ұрғашы қойдың (ұрғашы тоқтының) жасы 12 айдан бастап 36 айды қоса;
сатып алынатын ҰМ аналық басын қаржыландыру көлемі ҰМ бір басы үшін 25 000 (жиырма бес мың) теңгеден аспауы тиіс;
меншікті және/немесе кредиттік ресурстар есебінен сатып алынатын асыл тұқымды өндіруші қошқарлардың болуы, жасы 24 айдан артық, ұрықтандыру өткізу тәсіліне байланысты ҰМ санына арасалмағымен: ерікті шағылысқанда – 30 бас ұрғашы қойға 1 асыл тұқымды өндіруші қошқар; қолдан шағылыстырған кезде – 50 бас ұрғашы қойға 1 асыл тұқымды өндіруші қошқар; жасанды шағылыстырған кезде – 500 бас ұрғашы қойға 10 асыл тұқымды өндіруші қошқар;
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру ережелеріне сәйкес қолда бар және сатып алынатын ҰҚМ сәйкестендіру

     Жылқы шаруашылығын дамытуға арналған кредиттеу бағдарламасы   («ҚҰЛАН»)

Бағдарлама мақсаты Етті және етті-сүтті бағыттағы жылқылар санын ұлғайтуды қамтамасыз ету
Мақсатты топтар Кредиттік серіктестіктің құрылтайшылары
Нысаналы мақсаты жылқылардың аналық басын және асыл тұқымды айғырларды сатып алуға КС қатысушыларын қаржыландыру.
Валюта теңге
Сомасы  2 500 000 теңгеден 100 000 000 теңгеге дейін
Несие желісінің мерзімі 120 айға дейін
Несие/транша мерзімдері жылқылардың аналық басын және асыл тұқымды айғырларды сатып алуға – 120 айға дейін
Несиелендіру ставкасы жылдық 14%
Негізгі борышты өтеу бойынша кезең ай сайын, тоқсан сайын, жарты жылда 1 рет, жылына 1 рет төлеуге болады және мерзімінен бұрын бөліп және толық төлеуге болады.
Сыйақыны өтеу бойынша кезең ай сайын, тоқсан сайын жарты жылда 1 рет төлеуге болады.
Негізгі борыш бойынша жеңілдікті кезең жылқылардың аналық басын және асыл тұқымды айғырларды сатып алуға әр траншты беру күнінен бастап 36 айдан артық емес
Кепілзатпен қамтамасыз етілуі Кредиттік серіктестіктің кепілзат саясатымен бекітілген
Кредиттік серіктестіктің қарыз алушысына қойылатын негізгі талаптар төлем қабілеттілігі және қаржылық тұрақтылық;
салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша мерзімі өткен берешегінің болмауы;
ЕДБ және басқа да қаржы институттары алдында мерзімі өткен берешегінің болмауы;
теріс кредиттік тарихының болмауы;
жайылым алаңдарының болуы, о.і. бірлескен қызмет туралы шарттар бойынша және   (немесе) қарыз алушыға ЖАО берген ортақ пайдалану жерлерінің болуы;
шаруашылықтағы ветеринарлық-санитарлық амандықтың болуы (жылқылар болған жағдайда);
саны жалпы бас санының (меншікті және сатып алынатын жылқылардың) 30 %-нан кем емес меншікті жылқылар басының болуы.
Меншікте жылқылар болмаған жағдайда, қарыз алушы  сатып алынатын жылқылар санының құнынан 30 %-дан кем емес мөлшерде ақшалай қаражат түрінде ортақ қаржыландыруды қамтамасыз ету қажет.
Жобаға қойылатын негізгі талаптар сатып алынатын жылқының (биенің) жасы 12-ден бастап 36 айды қоса;
сатып алынатын жылқылардың аналық басын қаржыландыру көлемі жылқының бір басы үшін 350 000 (үш жүз елу мың) теңгеден аспауы тиіс;
жасы 24 айдан артық, жылқылар саны 15 аналық биеге 1 өндіруші арасалмағымен меншікті және/немесе кредиттік ресурстар есебінен сатып алынатын өндіруші айғырлардың болуы;
Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру ережелеріне сәйкес қолда бар және сатып алынатын жылқылар басын бірдейлендіру.

  Ескерту: «Саудакент Кредиттік серіктестігі» ЖШС-не құрылтайшылар қатарына ниет білдіретін ауылшаруашылық тауарлар өндірушілер 100 (жүз) айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде (198 200 теңге) жарналық төлем төлеуге тиісті.
  Мекенжайымыз: Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы, 1 шағынаудан, №18 үй, 4 қабат
жұмыс телефоны 8 (726-34) 6-14-50
электронды пошта: kt_saudakent@mail.ru

­­