Аудан тұрғындарының назарына!

Аудан тұрғындарының назарына!

 

Қазақстан Республикасы Президентінің

«Орталық атқарушы органдар басшыларының, әкімдердің, ұлттық жоғары оқу орындары ректорларының халыққа есеп беру кездесулерін өткізу туралы» 2016 жылғы 5 ақпандағы
№ 190  Жарлығына сәйкес 2020 жылдың 27 қаңтарынан бастап барлық деңгейдегі әкімдердің халыққа есеп беру кездесулері басталады.

Сарысу ауданы әкімінің, ауыл және ауылдық округ әкімдерінің халық алдындағы
есеп беру кездесуін өткізу кестелері

(2020 жылдың 27 қаңтары – 5 ақпаны)

 

Аудан, қала

атауы

Қаңтар Ақпан
27

дүйсенбі

28

сейсенбі

29

сәрсенбі

30

бейсенбі

31

жұма

3

дүйсенбі

4

сейсенбі

5

сәрсенбі

6

бейсенбі

7

жұма

Сарысу

ауданы

11.00

Қамқалы а/о, Шығанақ а., С.Сейфуллин ОМ

10.00

Тоғызкент а/о, Тоғызкент а.,

ауыл клубы

(Майлыкөл ауылы тұрғындарымен бірге)

10.00,

Игілік а/о,
Өндіріс а.,
ауыл клубы
(Талас ауылы тұрғындарымен бірге)

10.00

Жаңаарық а/о, Ұ.Сыздықбайұлы а., ауыл клубы

 

09.30

Жаңатас қаласы,
Абылай хан ОМ

    10.00

Қорытынды есеп, Жаңатас қаласы, аудандық мәдениет үйі

   
16.00

Досбол а/о, Досбол а.,

Досбол ОМ

16.00

Жайылма а/о, Жайылма а.,

ауыл клубы

(Ақтам ауылы тұрғындарымен бірге)

11.30
Жаңаталап а/о,

Жаңаталап а., ауыл клубы

(Жарқұдық ауылы  тұрғындарымен бірге)

15.00

Түркістан а/о,

Ә.Бүркітбаев а., ауыл клубы

 

11.30

Жаңатас қаласы,

М.Әуезов МГ

         
    15.00

Байқадам а/о, Саудакент а., мәдениет үйі

  15.00

Жаңатас қаласы, С.Сейфуллин ОМ

         

 

 

 

 

К сведению населения района!

 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от  5 февраля 2016 года №190

«О проведении отчетных встреч с населением руководителей центральных исполнительных органов, акимов, ректоров национальных высших учебных заведений»

информируем о начале отчетных встреч акимов всех уровней с населением начиная с 27 января 2020 года.

График проведения отчетных встреч акима района,
сельских округов, сел по Сарысускому району

(27 января – 5 февраля 2020 года)

 

 

Район Январь Февраль
27

понедельник

28

вторник

29

среда

30

четверг

31

пятница

3

понедельник

4

вторник

5

среда

6

четверг

7

пятница

Сарысуский район 11.00  Камкалинский

с/о., с.Шыганак,
СШ им. С.Сейфуллина

10.00

Тогызкентский с/о, с.Тогызкент, сельский клуб (совместным  участием жителей села Майлыкол)

10.00

Игиликский с/о, с.Ондирис сельский клуб

(совместным  участием жителей села Талас)

10.00

Жанаарыкский

с.У.Сыздыкбайулы,

сельский клуб

09.30

г..Жанатас,

СШ им. Абылай хана

    10.00

Итоговый отчет, г.Жанатас, районный

дом культуры

   
16.00

Досболский с/о, с.Досбол, СШ им.Досбол

16.00 Жайылминский с/о, с.Жайылма,  сельский клуб (совместным  участием жителей села Актам) 11.30

Жанаталапский с/о, с.Жанаталап, сельский клуб

(совместным  участием жителей села Жаркудук)

15.00

Туркестанский с/о, с.А.Буркитбаева, сельский клуб

 

11.30

г. Жанатас,

ШГ им. М.Ауезова

         
      15.00

Байкадамский с/о, с.Саудакент,

дом культуры

15.00

г. Жанатас,

СШ им. С.Сейфуллина